Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Д.Бумчин

Хуульч

  • (976)-88039516
  • bumchin@elclawoffice.mn

2017 оноос иргэний эрх зүй, захиргааны эрх зүйн чиглэлээр шүүхэд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн уул уурхай, ашиг малмтал, газар, хөдөлмөрийн эрх зүй болон төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.

Төлөөлж ажилласан хэргээс дурдвал:

- Өвөл, хаврын улиралд хүүхдээр хурдан морь унуулах, аливаа хэлбэрийн хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглох тухай захиргааны акт гаргуулах нэхэмжлэлтэй Засгийн газарт холбогдох Захиргааны хэрэгт нэхэмжлэгч Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагуудыг төлөөлж ажилласан.

- Автозогсоол захиалгын гэрээг хүчин төгөлдөр бусад тооцуулах нэхэмжлэлтэй Иргэний хэрэгт нэхэмжлэгчийг төлөөлж амжилттай ажилласан.

- Зээлийн гэрээ, худалдах худалдан авах гэрээ болон газрын маргаанаас үүдэлтэй аливаа маргаанд нэхэмжлэгч, хариуцагчийг шүүхэд төлөөлөн ажиллаж байна.