2012 онд Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хүмүүнлэгийн сургуулийг сэтгүүлч мэргэжлээр, 2017 онд Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Тэрээр 2013 оноос эхлэн "Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д ажиллаж байгаа бөгөөд иргэн, захиргааны эрх зүй, компани, гэрээний эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө