Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Д.Батзориг

Хуульч

  • (976)-88710188
  • batzorig@elclawoffice.mn

Д.Батзориг нь 2015 оноос хойш Өмгөөллийн ИЭлСи ХХН-д ажиллаж байна. Тэрээр иргэний эрх зүйн маргаан болон Захиргааны эрх зүйн маргааны төрлөөр дагнан ажиллахаас гадна, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа болон Шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах чиглэлээр мэргэшин ажилладаг.

Оролцож байсан хэрэг маргаан төрлөөс дурдвал

  • 300 сая төгрөгийн хэрэг маргаанд талуудыг эвлэрүүлэн зуучлалд амжилттай эвлэрүүлсэн.
  • Гадаадын иргэнийг “Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоолгох, цалин хөлс гаргуулах хөдөлмөрийн маргаанд амжилттай оролцож нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангуулсан
  • Үндэсний арбитрын маргаанд амжилттай оролцож нэхэмжлэлийг үнийн дүнг хангуулсан
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийг шүүхийн шийдвэрээр албадан чөлөөлүүлэх маргаанд оролцож байсан зэрэг амжилттай ажиллаж байна.