2015 онд Монголын Үндэсний их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2015 оноос эхлэн "Өмгөөлөлийн И Эл Си" ХХН-д эрх зүйчээр ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө