2012 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг Олон улсын эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 2011 оноос эхлэн Өмгөөллийн "ИЭлСи" ХХН-д ахлах хуульч, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. Гэрээний эрх зүй, бизнесийн хэлцлүүд, хууль зүйн дүн шинжилгээ, төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, эрчим хүчний төслүүдэд зөвлөх болон хөдөлмөрийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.

Тэрээр 2015 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

2 жил, 6 сар өмнө