Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Б.Лхамсүрэн

Хуульч

  • 99189454
  • lkhamsuren@elclawoffice.mn

2016 онд МУИС-ийн Хууль зүйн их сургуулийн Японы эрх зүйн ангийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцэл, бизнесийн хэлцлийн төслийг боловсруулах, хянах, хууль зүйн дүн шинжилгээ хийх,   компанийн болон хөдөлмөрийн эрх зүй, санхүүгийн эрх зүйгээр мэргэшин ажиллаж байна.

Түүний үзүүлж буй зарим хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээнээс дурдвал:

  • “Тоёота Сэйлс Монголиа” ХХК-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.
  • Японы сүлжээ зочид буудал “Тоёоко Инн Монголиа” ХХК-д санхүү, татварын зөвлөгөө өгөх, “Нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг” боловсруулах, үйл ажиллагаатай холбогдох гэрээ хэлцлийг боловсруулан ажиллаж байна.
  • “А” компанитай холбогдох татварын маргааны зөвлөх үйлчилгээний багт ажиллаж байна.

Англи, Япон, Монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг.