Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Б.Жамсрандорж

Эрх зүйч

  • 88098195
  • jamsrandorj@elclawoffice.mn

Б.Жамсрандорж нь Монгол Улсын Их  Сургуулийн Хууль Зүйн Сургуулийг 2019 онд Олон Улсын Эрх Зүйч мэргэжлээр төгссөн бөгөөд Өмгөөллийн И Эл Си ХХН-д 2018 оны 09-р сараас хойш ажиллаж дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад Монгол улсын виз, визийн зөвшөөрөл авах болон гадаад үйлчлүүлэгчдэд тодорхой асуудлаар зөвлөгөө өгөх зэргээр зөвлөх үйлчилгээний багт харьяалагдан ажиллаж байна.

Тэрээр Англи, Монгол хэлээр үйлчилгээ үзүүлэн ажилладаг.