1979 онд ОХУ-д Эрхүүгийн их сургуулийн хуулийн факультетийг хуульч мэргэжлээр төгсөж ирээд төрийн байгууллагад буюу Улсын прокурорын газар, Улаанбаатар хотын прокурорын газар, дүүргийн прокурорын газарт 33 жил прокуророор ажилласан, прокурорын ажлын дадлага туршлагатай ахмад прокурор юм. Тэрээр 2013 оны 3 дугаар сараас тус “И ЭЛ СИ” ХХН-д ахлах хуульчаар ажиллаж байгаа ба 2013 оны 8 дугаар сараас Монголын хуульчдын холбооны гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна. Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн төрлөөр мэргэшсэн болно.

2 жил, 11 сар өмнө