1985 онд ОХУ-ын Дотоод явдлын яамны Санкт-Петербургийн Их сургуулийг Хуульч мэргэжлээр, 1997 онд Шинэ Зеландын Оакландын Их сургуулийг Магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн ба Монголын цагдаагийн байгууллагад 10 жил ажилласан туршлагатай.Тэрээр 2000 онд Өмгөөллийн “И ЭЛ СИ” ХХН-ийг үүсгэн байгуулж гүйцэтгэх захирлаар нь ажиллаж, гадаадын болон олон улсын байгууллага, хувийн хэвшлийн компани болон төрийн бус байгууллагуудад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч ирлээ. Б.Баяр нь Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, Олон Улсын Барын холбооны гишүүн хуульч юм.

2 жил, 11 сар өмнө