Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

Барааны тэмдгийн бүртгэлийн ажил (2016-2019)

“МонГени”, “Modern Nomads”, “Nomads Legends”, “Double Shot”, “Crocus Event Hall”, “Silk Road Bazaar”, “Transwest Mongolia”, “Үзэл бодлын зөрөг”, “Coffee with Sugar”, “Cheese Republic”, “Био Иод – Урт насал Удаан жарга”, “Vansemberuu” зэрэг барааны тэмдгийг тус тус бүртгүүлсэн.

4 сар, 3 долоо хоног өмнө