Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

А.Солонго

Эрх зүйч

  • 97181866
  • solongo.a@elclawoffice.mn

2019 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.  Тэрээр 2019 оны 06 дугаар сараас эхлэн “Өмгөөллийн ИЭлСи” ХХН-д эрх зүйчээр ажиллаж байна. Цаашид захиргааны эрх зүй, тусгай зөвшөөрөл, татварын  эрх зүйн чиглэлээр мэргэшин ажиллана.