Дэлхийн түвшний Монгол хуульчид

АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ

Ард Санхүүгийн Нэгдэлд үнэт цаас, бүтцийн өөрчлөлт болон хөрөнгө оруулалтын асуудлаар хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж байна.

2 жил, 11 сар өмнө