Ард Санхүүгийн Нэгдэлд үнэт цаас, бүтцийн өөрчлөлт болон хөрөнгө оруулалтын асуудлаар хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллаж байна.

1 жил, 5 сар өмнө